Westrand Sint Pancras

De Westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. De vereniging van eigenaren wil op 58 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

Als buroURSEM zijn we vanaf 2017 nauw betrokken bij de gesprekken met de grondeigenaren, het opstellen van het Stedenbouwkundigplan, het Beeldkwaliteitsplan en het Inrichtingsplan van het project Westrand Sint Pancras.

SP-020-Westrand-Langedijk-7
SP-020-Westrand-Langedijk-4
SP-020-Westrand-Langedijk-10
SP-020-Westrand-Langedijk-3