Vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht

Als buroURSEM zijn we nauw betrokken bij het project Vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht.

De Achterburggracht doorvaarbaar maken en daarmee opnieuw te verbinden met het Oosterdelgebied is een langgekoesterde wens van veel Langedijkers. Van noord naar zuid gezien loopt deze route vanaf de Sint Jan de Doper onder de Sportlaan door en sluit via de Kastanjelaan en de Wilgenlaan aan op de Machinesloot. Om de vaarbinding mogelijk te maken moeten vier dammen worden vervangen door bruggen (of op sommige plekken geen brug). De gemeente wil daarbij samen met omwonenden, andere belanghebbenden en adviseurs komen tot de beste oplossing. Herstel van de vaarverbinding biedt naast het vergroten van het vaargebied ook kansen om de buurt mooier te maken met bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers, extra groen en/of extra aanlegplekken voor sloepen. Tegelijkertijd zorgen we voor betere doorstroming van het water – wat daardoor ook schoner wordt. We werken met dit project dus niet alleen aan doorvaarbaarheid, maar ook aan toekomstbestendigheid en verfraaiing van de buurt.

Wethouder Ad Jongenelen: “De herinrichting van de oevers met steigers en extra groen wordt echt een verrijking van de wijk. En de nieuwe vaarroute is een aanwinst voor heel Langedijk.”

Inmiddels is met de uitvoering van het project gestart.

SP-021-Vaarverbinding-Machinesloot-Achterburggracht-2
SP-021-Vaarverbinding-Machinesloot Achterburggracht-1