Modellenstudie, Petten

Afgelopen periode heeft buroURSEM gewerkt aan een modellenstudie. Na het analyseren van de kwaliteiten van het gebied, zijn modellen geschetst. De modellen geven de verschillende mogelijkheden weer voor het inpassen van recreatie-, of permanente woningbouw. Scenario 1. Recreatie Uitgangspunt is een thema-camping (sport: golfsurfen) met mogelijkheden voor tenten /campers /caravans) met een toiletgebouw en een receptie. Scenario 2. Permanente woningbouw. Een schetsverkaveling van een klein woonwijkje in het groen/water (met rijwoningen [max 4 in de rij], 2/1-kapwoningen en vrijstaande woningen) dat qua verkaveling, uitstraling en wegenstructuur aansluit bij de wat noordelijk gelegen woonwijk. De inpassing moet bij voorkeur leiden tot een helder stedenbouwkundig eindbeeld, passend in de structuur van het gebied.

SP-018-Modellenstudie-(petten)-3
SP-018-Modellenstudie-(petten)-5
SP-018-Modellenstudie-(petten)-4
SP-018-Modellenstudie-(petten)-2-featured