Inrichtingsplan Centrumwaard Heerhugowaard

Woensdag 30 november 2022 hebben wij in samenwerking met de Gemeente Dijk en Waard een bewonersbijeenkomst georganiseerd waarbij de inrichtingsplannen voor de herinrichting van de Middenweg, Basiusstraat en Korte Dreef – Dreef  zijn gepresenteerd.

In een intensief proces hebben wij met de Gemeente, het ingenieursbureau van Dijk en Waard en de belanghebbende afdelingen de 3 straten voorzien van een nieuwe inrichting. De afstemming met ondernemers, bewoners en overige stakeholders was hierin van groot belang. Al eerder hebben wij deelgenomen aan het participatietraject met bewoners en ondernemers. Hieruit is de eerste visie op het gebied door ons uitgewerkt alsmede het Masterplan 1e Fase voor Centrumwaard. De Gemeente is momenteel bezig om de plannen verder technisch uit te werken en voor te bereiden voor de uitvoering welke vanaf 2023 zal aanvangen.

Image10
Image17
IMG_2295 (Klein)
IMG_2294 (Klein)