Stedebouw bij buroURSEM gaat uit van de wensen van u als opdrachtgever. buroURSEM is creatief in het oplossen van diverse opgaven en problemen in een uiteenlopend schaalniveau. Tijdens het ontwerpproces wordt samen met de opdrachtgever gezocht naar oplossingen en basisingrediënten voor het ontwerp. Naast de specifieke wensen van de klant, de basis randvoorwaarden, wordt op zoek gegaan naar de oorsprong, de historie en de identiteit van de locatie. Wat valt er op? Wat is de aanwezige sfeer, zijn er waardevolle bomen of bijvoorbeeld architectonische elementen aanwezig die van belang zijn voor het ontwerp en of anders? Het ontwerp moet passen binnen de context van zijn omgeving en reageren op het gebruik, de sfeer en beleving van de mens.
  • De context vormt de basis van het ontwerp
  • Het gebruik, de sfeer en beleving van de mens staat centraal
  • De creativiteit van het buroURSEM zorgen voor een helder en tijdloos ontwerp
  • Een ontwerp dat de identiteit van de locatie versterkt op een eigen en bijzondere wijze
Of het nu het ruimtelijk ontwerpen van een buitenruimte, een dorpse- of stedelijke invulling, het ontwerpen van een nieuwe wijk of een klein- of grootschalige visie is, elke opgave vormt een nieuwe uitdaging voor een bijzonder ontwerp. Vanuit onze ervaring zijn wij in staat om een opgave vanuit een heldere analyse, met een creatief ontwerpproces en in goede samenwerking met de opdrachtgever tot een digitaal eindproduct uit te werken.
Als buroURSEM zijn wij aangesloten bij de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen BNSP.