buroURSEM is zeer trots om te mogen zeggen dat we samen met de gemeente Langedijk werken aan de herontwikkeling omgeving IKC Sint Pancras.

Op de plek in Sint Pancras, waar nu basisschool Paus Johannes staat, komt een Integraal Kind Centrum (IKC). Hierin worden straks de basisscholen Paus Johannes, De Phoenix en Stichting Kinderopvang Langedijk gehuisvest. De Phoenix wordt gesloopt en deze locatie komt beschikbaar voor herontwikkeling. De gemeente wil graag met buurtbewoners, ouders van leerlingen en andere betrokkenen na de zomer van 2017 een plan maken voor dit gebied.

Het gebied dat wordt herontwikkeld ligt tussen de Sperwer, Pluvier, Fazantenlaan en de Bovenweg en is ruim twee voetbalvelden groot. Het college heeft vooraf wel enkele uitgangspunten geformuleerd. Zo vindt het college het belangrijk dat het gebied een dorps karakter krijgt, er 30% sociale woningbouw komt, de toekomstige bebouwing duurzaam en energiezuinig is en dat het openbaar gebied een parkachtige uitstraling krijgt. Tenslotte moet dit project voor de gemeente budgetneutraal zijn.
Planvorming voor IKC Sint Pancras

De gemeente Langedijk is benieuwd naar alle ideeën voor de toekomst van dit gebied. Daarom maakt de gemeente een plan, waarvoor belangstellenden tijdens drie ‘ontwerpateliers’ belangrijke bouwstenen leveren. De planvorming start in september 2017. Vervolgens worden verschillende scenario’s voorgelegd aan de inwoners van Sint Pancras. Het college van Langedijk en de gemeenteraad beslissen uiteindelijk over de plannen voor het gebied.

Meer informatie:

https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Projecten/

Herontwikkeling_omgeving_IKC_Sint_Pancras