OMSCHRIJVING

buroURSEM heeft de afgelopen jaren diverse bestemmingsplannen gemaakt. Door een bestemmingsplan wordt een ontwikkeling mogelijk gemaakt op basis waarvan een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd kan worden. Elk bestemmingsplan betreft een unieke ontwikkeling en daarmee voor ons de vraag hoe dat het beste in een bestemmingsplan is vast te leggen. Hierover voeren wij overleg met opdrachtgever en gemeente om zodoende een goed plan te maken dat snel de formele procedure kan doorlopen.

Binnen buroURSEM zijn alle faciliteiten aanwezig om een bestemmingsplan wijziging te realiseren. Wij als stedenbouwkundig buro kunnen voor u de regels en toelichting opstellen. De verbeelding digitaal uittekenen en daarna het koppelen van de regels en toelichting. Het plan is zodoende geschikt om te publiceren op ruimtelijkeplannen.nl.

In opdracht van de familie Floris heeft buroURSEM de bestemmingsplanwijziging gerealiseerd van De Goorn 27 en 28.