buroURSEM is op het gebied van recreatie en leisure een belangrijke spil. Wij verzorgen voor verschillende recreatiebedrijven door Nederland de aanvragen voor de herinrichting van de bestaande parken. Dit houdt in het ontwerpen- en uitwerking van de gebouwen voor centrale voorzieningen, de benodigde recreatiewoningen (-eenheden), bedrijfswoningen en dergelijke. Daarnaast de lay-out en verkaveling van het park. In combinatie met onze adviseurs kunnen wij u een totaal pakket aanbieden van diensten welke uw bedrijf kunnen ondersteunen.
  • Ontwerp parkinrichting
  • Uitwerking verkaveling
  • Ruimtelijke procedures als bestemmingsplan procedures
  • Aanvragen omgevingsvergunning
  • Digitaal inmeten terrein/ kavels
  • 3d impressies
  • Advies